Už 480 miliónov eur pre kvalitnejšiu a bezpečnejšiu liečbu pacienta

Zdravotníctvo je tou oblasťou, ktorú skôr či neskôr pocíti každý z nás. Azda najviditeľnejším problémom je súčasný stav nemocníc a ich zanedbané budovy, nedostatok personálu a nekonečné dlhy. Ako sa to dá zmeniť?

Ako súkromný investor s touto situáciou už vyše 8 rokov úspešne bojujeme a postupne zlepšujeme slovenské nemocnice pre všetkých pacientov.

Cez sieť Svet zdravia dnes spravujeme 17 nemocníc na celom Slovensku. Všetky tieto nemocnice sme prevzali buď na základe verejnej súťaže, alebo od prechádzajúceho súkromného prevádzkovateľa. Takmer všetky boli v čase, keď sme ich preberali, v katastrofálnom stave, či už po ekonomickej alebo fyzickej stránke.

Do konca roka 2018 sme do siete nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare investovali viac ako 212 miliónov eur. Tieto financie išli na obnovy budov, zdravotníckych technológií a tiež do splácania predchádzajúcich nedoplatkov nemocníc na odvodoch či energiách. Táto suma nezahŕňa investíciu do nemocnice novej generácie v Bratislave. Ak zarátame aj ju spolu s ďalšími investíciami do zdravotníckych zariadení, tak do roku 2023 Penta investuje do slovenského zdravotníctva vyše 480 miliónov eur.

3 piliere nášho boja za lepšie zdravotníctvo:

  • zrekonštruovať najzdevastovanejšie časti budov a oddelení v našich nemocniciach
  • presvedčiť kvalitných lekárov a sestry, aby sa do nemocníc vrátili
  • investovať do moderných prístrojov, inovácií a vybavenia zariadení

Dobrými príkladmi našej úspešnosti je kompletné vybudovanie nového urgentu v nemocnici v Spišskej Novej Vsi, rekonštrukcia fasády v Dunajskej Strede a Galante, či vybudovanie nových centier excelentnosti v nemocniciach.

Spravovanie slovenských nemocníc vnímame ako náš dlhodobý záväzok. Chceme radikálne zlepšiť ich fungovanie a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Nekladieme dôraz na fakt, že investované prostriedky Penty do nemocníc výrazne prevyšujú akýkoľvek zisk, ktoré dané zariadenia vytvorili. Dôležité pre nás je, že postupne zlepšujeme doteraz zanedbávanú oblasť zdravotníctva na Slovensku.