Staviame zelené a trvalo udržateľné miesta

V čase klimatickej krízy je ekológia čoraz dôležitejšou témou vo všetkých oblastiach nášho života. Inak tomu nie je ani v realitnom developmente. Súčasťou našich projektov sú tak vždy verejné priestory vytvorené s dôrazom na životné prostredie a kvalitnú zeleň. Trvalá udržateľnosť miest a budov, v ktorých žijeme a pracujeme, je pre nás prioritou.

Každá z našich komerčných novostavieb je ocenená environmentálnou certifikáciou LEED alebo BREEAM. Projekt Digital Park I. získal ako prvý projekt v strednej a východnej Európe najvyšší ekologický certifikát LEED Platinum (Leadership in Energy and Environment Design) v kategórii hotových budov. Týmto sa zaradil medzi projekty, ktoré spĺňajú najvyššiu úroveň. Tá hodnotí prostredie v budove, spotrebu energií a správanie nájomcov, čím predstavuje známku kvality pre jej majiteľov a užívateľov v rámci hodnotenia tzv. Zelenej stavby.

Pri rezidenčných projektoch sa taktiež zameriavame na čo najvyššie množstvo zelene a výstavbu parkov. Projekt Bory Bývanie 2 poskytne cca 12 000 m2 zelene a jazierko v areáli. Aj týmto sa snažíme aplikovať princípy low – impact development a maximalizovať zadržiavanie zrážkovej vody v mieste jej dopadu. Týmto prispievame k pozitívnej mikroklíme, čím minimalizujeme vznik tzv. tepelných ostrovov.

Spolu s dokončením prvej etapy rezidenčnej a kancelárskej časti projektu Sky Park, dostane Bratislava aj nový mestský park s rozlohou viac ako 30 000 m2. Celkové náklady na jeho výstavbu sa pohybujú vo výške cca 4 500 000 EUR. Súčasťou parku bude aj bežecký chodník, rôzne športoviská, veľké detské ihrisko, výbeh pre psov, vodné plochy, ale aj útulné malé kaviarne či obchodíky. Citlivo navrhnutá zeleň v parku bude kombináciou mikrozáhrad s veľkými zelenými plochami, okrasnými drevinami a stromami. V centre mesta tak vznikne rozmanitý prírodný biotop.

Aj napriek tomu, že sme v súčasnosti svedkami úbytku zelene v mestách, tvrdo pracujeme na tom, aby sme tento trend zvrátili. Veríme, že účinky zelene v mestách majú nesmierny význam a pozitívne vplývajú na kvalitu života všetkých obyvateľov.