Pomáhame tým, ktorí to skutočne potrebujú

Kútiky v nemocniciach pre našich najmenších? Preplatenie zdravotných pomôcok, rehabilitácií a zákrokov, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia? Babice pomáhajúce mladým matkám v rómskych osadách? Ak sa pýtate, ako je možné, že táto forma pomoci vznikla - odpoveďou je pomoc a podpora Nadácie Penta.

Keďže podnikáme aj v zdravotníctve, denne sa stretávame s prípadmi ľudí, ktorí potrebujú pomoc nad rámec tej bežne poskytovanej. Okrem investícií do našich firiem, kladieme dôraz aj na podporu mnohých projektov zameraných na pomoc najslabším, teda tým, ktorí to najviac potrebujú.

Možno poznáte projekt zdravotnej poisťovne Dôvera s názvom Bojovníci za zdravie, ktorý poskytuje poistencom možnosť zlepšiť kvalitu svojho života. Peniaze, ktoré sme venovali na ošetrenia, zákroky, operácie, rehabilitácie či pomôcky, ktoré sú poistenci nútení hradiť si sami, lebo sa na ne nevzťahuje úhrada zo zdravotného poistenia, predstavujú za 6 rokov sumu 1 100 000 Eur. V roku 2019 dokonca Nadácia Penta zo svojich nadačných prostriedkov prispela sumou 50 000 EUR konkrétnym bojovníkom a stala sa tak partnerom projektu.

Zdroj: Svet zdravia

Ďalším veľmi úspešným projektom, ktorý sme spustili v spolupráci s Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu je projekt rómskych babíc - asistentiek vo vylúčených komunitách na východe Slovenska. V rámci tohto projektu chceme pôsobiť priamo v prostredí vylúčených rómskych komunít prostredníctvom asistentiek osvety zdravia. Zameriavame sa hlavne na tehotné ženy a deti do 3 rokov, čím zabezpečíme včasnú rannú intervenciu. Asistentky, babice, samy pochádzajú z prostredia, v ktorom majú pôsobiť a sú tak nositeľom zmeny pre ostatných.

Prostredníctvom projektu Krajšie nemocnice meníme už viac ako 10 rokov detské oddelenia v nemocniciach po celom Slovensku na prostredie priateľské deťom. Budujeme návštevné miestnosti, kde sa môžu deti hrať, stretávať sa so svojimi blízkymi a prísť v nemocnici na iné myšlienky.

Zdroj: Svet zdravia

Záleží nám na skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti. Slovenské zdravotníctvo, ktoré v súčasnosti čelí mnohým výzvam, meníme prostredníctvom našich filantropických projektov k lepšiemu.