Vraciame život zanedbaným a zabudnutým miestam

Stretli ste sa s pojmom brownfields? Ide o zanedbané pozemky a chátrajúce budovy, ktoré sú pozostatkom priemyslovej či rezidenčnej aktivity. Ako developer vynakladáme značné úsilie a prostriedky na ich revitalizáciu a plnohodnotné využitie. Tieto opustené miesta sa tak opäť môžu stať prínosom pre budúcich obyvateľov alebo nájomcov, ako aj pre mestá svojou výnimočnou architektúrou.

Príkladom je bratislavská Jurkovičová tepláreň, ktorej rekonštrukciu sme odštartovali v auguste 2018. Tepláreň si ako súčasť projektu Sky Park vyžiada celkovú investíciu predbežne odhadovanú na viac ako 11 500 000 EUR. Okrem toho, že rekonštrukciou pamiatky zachováme hodnotné kultúrne dedičstvo, vytvoríme zároveň aj unikátny industriálny priestor pre verejnosť. Zrekonštruovaná tepláreň poskytne priestory pre coworking -  flexibilné kancelárie pre kreatívcov, architektov alebo start – upy. Zároveň bude otvorená aj pre širokú verejnosť, ktorej poskytne kvalitnú reštauráciu či kaviareň.

V Českej republike sme našli užitočný spôsob ako využiť územie bývalej továrne Walter Motors v pražskej štvrti Jinonice. Súčasne sa nám však podarilo zachovať jej charakter vrátane niekoľkých historických budov. Predtým nevyužívané územie sme dokázali premeniť a revitalizovať na modernú mestskú štvrť, ktorá ponúka svojim obyvateľom všetok komfort a služby.

Ďalším z projektov, na ktorý sme obzvlášť hrdí je Nuselský pivovar v Prahe. Založenie pivovaru siaha až do roku 1694 a postupne sa stal najväčším priemyselným pivovarom vo vtedajšej strednej Európe. Na miesto súčasného brownfieldu opäť prinesieme život – rezidenčná časť poskytne miesto na bývanie, v pamiatkovo chránenej budove pivovaru zo 17. storočia vzniknú atypické kancelárie a priestor pre retail. Nuselský pivovar dostane späť svoju pozíciu, ktorú zastával v minulosti a vráti sa k svojím historickým koreňom.

Zastávame názor, že cieľom developerských spoločností by nemalo byť iba sledovanie vlastného záujmu, ale brať ohľad najmä na širokú verejnosť. Na jej názor a potreby, a snažiť sa jej aj mestu do možnej miery vyhovieť pri realizácii projektu. Vždy kladieme dôraz na spoločenský prínos našich projektov. Myslíme na to, že naše projekty tu zostanú pre mnoho ďalších generácií po nás.