Sme investičná skupina s 30 ročnou históriou. Špecializujeme sa na dlhodobé investície v zdravotníctve, finančných službách, maloobchode, výrobe, médiách a realitnom developmente.

Portfólio

V odvetviach, v ktorých podnikáme, chceme patriť v inováciách, kvalite a efektivite k špičke. Staviame na podnikavosti a profesionalite, v našom podnikaní chceme mať pozitívny vplyv na spoločnosť.

Zoznam všetkých investícií | Investiční profesionáli

Partneri

O strategický rozvoj spoločnosti sa delia jej partneri, jediní akcionári Penty, ktorí sa aktívne podieľajú na konkrétnych investičných projektoch, a reálne tak prezentujú ciele a hodnoty celej spoločnosti.

Iain Child
Iain je riadiacim partnerom zodpovedným za Buy Out divíziu. Okrem dohľadu nad investičnou stratégiou Penty sa obzvlášť zameriava na investície v Prima banke a vo Fortuna Entertainment Group.
Marek Dospiva
Marek je zakladateľ Penty a jeden z kľúčových vlastníkov skupiny. Je zároveň Managing Partner Penta Real Estate. Taktiež dohliada na všetky zásadné investície skupiny Penta, zvlášť v Českej republike.
Václav Jirků
Václav je zodpovedný za zdravotnícke portfólio Penty, ktoré zahŕňa Penta Hospitals International, zdravotnú poisťovňu Dôvera a sieť lekární Dr.Max.
Fabrice Dumontheil
Fabrice je partnerom a finančným riaditeľom (CFO) zodpovedným za strategické finančné záležitosti skupiny Penta a za IT stratégiu spoločnosti.
Marián Slivovič
Marián má na starosti predovšetkým investície Penty v bankovníctve a v Slovalcu a je zodpovedný za mediálne projekty na Slovensku a v Čechách.

Viac o Penta Investments

Nadácia Penta

Vážime si prostredie, v ktorom nielen podnikáme, ale predovšetkým žijeme. Okrem podpory charitatívnych a neziskových projektov je preto našou snahou, aby širšia spoločenská zodpovednosť bola viditeľná vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia. Sústreďujeme sa predovšetkým na oblasti vzdelávania, vedy a výskumu.

Viac

Zastúpenia

Česká republika

PENTA INVESTMENTS LIMITED, odštěpný závod
Masaryčka
Na Florenci 2139/2
110 00 Praha 1 – Nové Město

+420 225 101 110 +420 225 101 160 prague

Tlačový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

Slovenská republika

PENTA INVESTMENTS LIMITED o. z.
Digital Park II, Einsteinova 25
851 01 Bratislava

+421 2 57788 111 +421 2 57788 050 bratislava

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Marketingový kontakt

Nicole Nevolníková
Marketing Specialist

Telefón +421 2 577 88 476
Mobil +421 903 891 583
nevolnikova

Poľsko

PENTA INVESTMENTS LIMITED oddział w Polsce
Nowogrodzka 21
00-511 Varšava

+48 22 502 32 22 +48 22 502 32 23 warsaw

Tlačový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager and Spokesperson

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

Cyprus

PENTA INVESTMENTS LIMITED
Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212
C&I CENTER, 2nd floor
3082 Limassol

+357 25733104 +357 25733135 limassol

Tlačový kontakt

Martin Danko
External Relations Manager and Spokesperson

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

Kontakt

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube   Podcast

Press