Pomáhame na ceste k dostupnejšiemu a kvalitnejšiemu vzdelávaniu

Úspech krajiny je podmienený vzdelaním jej obyvateľov. Práve táto skutočnosť inšpiruje nadáciu Penta pri tvorbe a realizácii širokej škály projektov určených na podporu vzdelávania a študentov, aby ich cesta za poznaním bola bez prekážok. V posledných rokoch sa sústreďujeme na viacero zaujímavých projektov, nielen pre slovenských, ale aj zahraničných študentov.

Podporujeme Stavebnú fakultu a Fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity. Podpora vedy a výskumu na univerzitách je pre nás dôležitá nielen z pohľadu vzdelávania študentov, ale aj z hľadiska vývoja inovácií a nových technologických riešení, ktoré môžeme aplikovať v neskorších projektoch. Nadácia Penta preto pomohla pre študentov zakúpiť 3D tlačiarne a zariadenia virtuálnej reality v celkovej sume 15 000 EUR.

Zdroj: Svet zdravia

Prostredníctvom súťaže pre stredné zdravotnícke školy, pomohla naša sieť nemocníc Svet zdravia, zriadiť na Slovensku tri virtuálne učebne pre mladých zdravotníkov. Hlavným cieľom týchto inovácií na školách je nasadiť najmodernejšie technológie do procesu výučby a ukázať ich prínos. Virtuálne učebne zvyšujú atraktivitu štúdia a kvalitu prípravy študentov na budúce povolanie.

Zdroj: Svet zdravia

Aj prostredníctvom programu Scholarship in Slovakia sa vzdelanie stáva dostupnejším pre cudzincov. Slovensko tak môže byť o krok vpred v príležitostiach a otvorenosti pre zahraničných študentov. Od roku 2015 finančne podporujeme ukrajinských študentov, ktorí sa rozhodli študovať na Slovensku. Za štyri roky svojho fungovania Nadácia Penta prostredníctvom spomenutého štipendijného programu prerozdelila ukrajinským študentom viac ako 250 000 EUR.

Veríme, že príklady projektov rozvoja vzdelávania prezentujú našu vieru v to, že každej firme sa bude dariť len vtedy, ak sa bude dariť celej našej krajine.