Bojujeme za to, aby mladí lekári a sestry ostali pracovať na Slovensku

V našich nemocniciach Svet zdravia a poliklinikách ProCare, zamestnávame viac ako 8 000 lekárov a sestier. O to viac nás mrzí, že mnoho skúsených zdravotníkov, či čerstvých absolventov zdravotných škôl, odchádza každoročne zo Slovenska za prácou do zahraničia. Tento trend sa snažíme zmeniť pomocou projektov zameraných predovšetkým na podporu študentov.

Motivácia hľadať si prácu mimo Slovensko je rôzna. Najčastejšími dôvodmi je zlé pracovné prostredie, nemožnosť sebarealizácie či nedostatočný prístup k najmodernejším medicínskym technológiám a postupom.

V nemocniciach Svet zdravia, sa prostredníctvom niekoľkých projektov zameraných na študentov, snažíme tento nepriaznivý trend zmeniť. Chceme, aby budúci lekári a sestry získali na Slovensku nielen kvalitné vzdelanie a cenné skúsenosti, ale aby ich na Slovensku ostali aj uplatňovať v praxi.

Zdroj: Svet zdravia

Na stredných zdravotníckych školách v Bratislave, MichalovciachKošiciach sme vybudovali moderné virtuálne učebne. Okrem toho, každoročne organizujeme súťaž o najlepšieho Medika roka, či najlepšiu sestru Florencie roka. Víťazi a finalisti majú možnosť získať nielen cenné skúsenosti z reálneho fungovania nemocnice, ale aj zaujímavú finančnú odmenu spolu s garantovaným pracovným miestom v našich nemocniciach podľa ich výberu.

Počas leta majú medici možnosť vyskúšať si letnú stáž, kde sa na jeden týždeň stanú plnohodnotnou súčasťou našich zdravotníckych tímov. Opäť tak môžu získať nové skúsenosti a vyskúšať si reálne fungovanie nemocníc. Tie podliehajú moderným štandardom, ktoré postupne zavádzame do fungovania jednotlivých zariadení.

Zdroj: Svet zdravia

Spolu so začiatkom výstavby Nemocnice novej generácie v Bratislave, ktorá bude dokončená v roku 2023, sme pre študentov ošetrovateľstva spustili aj grantový program. Účastníci programu majú k dispozícií okrem garantovaného pracovného miesta v novej nemocnici aj finančnú podporu počas štúdia a možnosť dodatočného vzdelávania v našich nemociach.

Sme si vedomí, že bez šikovných lekárov a sestier sa nám slovenské zdravotníctvo zlepšiť nepodarí. Musíme preto bojovať o každého jedného z nich, aby uverili tomu, že zmena k lepšiemu je možná a už dnes sa začala.