Dane a odvody platíme do slovenského rozpočtu

Ako jednej z najväčších domácich spoločností nám záleží na rozvoji Slovenska a kvalite života jeho obyvateľov, pretože veríme v jednoduchú rovnicu - úspech našich spoločností je závislý na celkovom úspechu Slovenska a jeho občanov. Preto ako zodpovedný podnikateľ odvádzame dane a odvody tam kde podnikáme, čím zvyšujeme príjmy štátu. A keďže patríme medzi najväčších zamestnávateľov, uvedomujeme si aj zodpovednosť za ľudí pracujúcich v našich firmách.

Primárnou zodpovednosťou veľkých investorov, akým spoločnosť Penta nepochybne je, je rozvíjať svoje dcérske podniky tak, aby ekonomicky rástli a dosahovali hospodárske výsledky. Tie im následne umožňujú investovať do inovácií a kvality a poskytujú svojim zamestnancom stabilné pracovné a finančné podmienky.

Výsledkom zodpovedného podnikania sú aj zaplatené dane a odvody do štátneho rozpočtu. Nielen samotná Penta, ale aj všetky jej spoločnosti podnikajúce na Slovensku, platia dane a odvody do slovenského štátneho rozpočtu. Či už sú to naše banky, zdravotná poisťovňa alebo výrobné závody. Len na dani z príjmu Penta a jej spoločnosti zaplatili minulý rok 40 miliónov eur. Viaceré naše dcérske firmy navyše platia štátu tzv. „špeciálne“ dane a poplatky. Ide napríklad o poplatok za rozvoj, ktorý platia naše realitné spoločnosti, hazardnú daň, ktorú odvádza naša stávková spoločnosť Fortuna, bankový odvod a podobne. Spolu sme tak do štátneho rozpočtu v roku 2018 zaplatili viac ako 80 miliónov eur.

Skupina Penta patrí na Slovensku k najväčším prispievateľom do štátneho rozpočtu a spomedzi firiem, za ktorými stojí slovenský kapitál, sme pravdepodobne najväčším platiteľom daní.

Patríme tiež k najväčším zamestnávateľom v našej republike a za našich zamestnancov platíme do štátneho rozpočtu desiatky miliónov eur vo forme odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne. V minulom roku išlo o sumu takmer 90 miliónov eur. Nikdy sa nestalo, aby čo i len jednému zamestnancovi v skupine Penta neprišla výplata načas alebo nedostal odmenu za odvedenú prácu.

V neposlednom rade, ako jeden z najväčších investorov, si plne uvedomujeme spoločenský rozmer a dôležitosť nášho podnikania. Prostredníctvom Nadácie Penta preto podporujeme charitatívne a spoločensky zodpovedné projekty. V predchádzajúcich troch rokoch sme na tento účel rozdelili ďalšie 2 milióny eur.