Investície

Sme investorom s dlhodobým horizontom. Zameriavame sa na sektory, v ktorých už máme skúsenosti a poznatky. Usilujeme sa maximálne zameriavať na investície s najvyššou pridanou hodnotou a venovať im čo najväčšiu pozornosť.

Investičná stratégia

Investujeme predovšetkým do zdravotníctva, finančných služieb, maloobchodu, výroby, médií a v realitnom developmente. Budujeme a rozvíjame platformy a firmy, ktorých ročná EBITDA dosahuje viac ako 50 miliónov EUR.

V realitnom developmente sa zameriavame na kancelárske, rezidenčné a retailové projekty. Kladieme dôraz na vysokú kvalitu zhotovenia, územné plánovanie a nadčasovú architektúru.

V súčasnom prostredí vedie k úspechu najlepší možný výkon. Usilujeme sa maximálne zameriavať na investície s najvyššou pridanou hodnotou a venovať im čo najväčšiu pozornosť. Aj preto postupne smerujeme k menšiemu počtu, avšak hodnotovo väčších spoločností v našom portfóliu a predlžujeme svoj investičný horizont na 10 a viac rokov.

Pôsobíme hlavne v stredoeurópskom regióne (Česká republika, Slovensko, Poľsko, Nemecko).

Kľúčové ukazovatele 2018 (EUR)

  • Čistý zisk 288 miliónov
  • Kumulativne tržby 7,5 miliard
  • Celkové aktíva 10,4 miliard

Profesionáli

Václav Jirků

Investičný riaditeľ, Praha
Viac

Marián Slivovič

Investičný riaditeľ, Bratislava
Viac