Finančné služby

Rozvoj v odvetví finančných služieb realizujeme prostredníctvom portfóliových spoločností Prima banka Slovensko a Privatbanka. Zatiaľ čo Prima banka je orientovaná na maloobchod a komunálne bankové služby, Privatbanka sa špecializuje na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva.