Inwestycje

Zarządzamy naszymi firmami i projektami z wizją długofalowego i zrównoważonego sukcesu, a nie z naciskiem na wyniki krótkoterminowe. Możliwość uczestniczenia w wyjątkowych projektach jest silną motywacją osobistą przyczyniającą się do dużego zaangażowania zarówno pracowników, jak również właścicieli spółki.

Strategia inwestycyjna

Budujemy silne zespoły menedżerów, wspieramy innowacje w postaci rozwoju nowych produktów, cyfryzacji, wykorzystywania dużych zbiorów danych, sztucznej inteligencji itp.

Systematycznie reinwestujemy wolne środki w nasze spółki portfelowe, wspierając w ten sposób ich dalszy rozwój i zwiększając konkurencyjność.

Inwestujemy zarówno w rozwój organiczny, jak i akwizycyjny.

Działamy głównie w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Główne dane finansowe 2022 (EUR)

  • Zysk netto 483 mln
  • Skumulowane przychody 8 mld
  • Wartość aktywów 14 mld

Profesjonaliści inwestycyjni

Lukasz Waszak

Dyrektor inwestycyjny, Warszawa
Więcej

Marek Šmrha

Dyrektor Inwestycyjny, Praga
Więcej