Spoločenská zodpovednosť

Vážime si prostredie, v ktorom nielen podnikáme, ale predovšetkým žijeme. Okrem podpory charitatívnych a neziskových projektov je preto našou snahou, aby širšia spoločenská zodpovednosť bola viditeľná vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia.

Prostredníctvom našich portfóliových spoločností podporujeme celý rad charitatívnych aktivít. Nadácia Penta venovala od roku 2002 viac než 3,5 milióna eur na projekty v oblasti zdravotníctva, kultúry a vedy. V posledných rokoch sa sústreďujeme najmä na oblasť vzdelania a školstva, pričom Penta investuje aj do aplikovaného výskumu a vývoja liečivých prípravkov na báze ľudských buniek, ktoré výrazne zvyšujú kvalitu života pacientov s ťažko liečiteľnými zdravotnými komplikáciami.