Nadácia Penta

Prostredníctvom našich portfóliových spoločností podporujeme celý rad charitatívnych aktivít. Nadácia Penta venovala od roku 2002 viac než 7 miliónov eur na projekty v oblasti zdravotníctva, kultúry a vedy.

V posledných rokoch sa sústreďujeme najmä na oblasť vzdelania a školstva, pričom Penta investuje aj do aplikovaného výskumu a vývoja liečivých prípravkov na báze ľudských buniek, ktoré výrazne zvyšujú kvalitu života pacientov s ťažko liečiteľnými zdravotnými komplikáciami.

Gabriel Tóth
Správca nadácie

Telefón +421 2 577 88 192
Mobil +421 908 169 879
toth

Lenka Vargová
Administrátor nadácie

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova