Retail

V maloobchodnom sektore podnikáme predovšetkým na poľskom trhu, Fortunu potom postupne rozvíjame v stredoeurópskom regióne. V Poľsku nás reprezentujú dve silné značky – holding EMF Group a spoločnosť Iglotex.