Médiá

Potenciál na komerčnú spoluprácu médií s našimi firmami bol kľúčovým dôvodom pre vstup do mediálneho podnikania. Ako investor chceme poskytovať našim mediálnym spoločnostiam finančnú stabilitu výmenou za vysokú profesionalitu a kvalitu novinárskej práce pri kultivácii spoločenského prostredia.