Výroba

Rozsiahle skúsenosti vo výrobnom sektore sme získali predovšetkým prostredníctvom reštrukturalizačných činností, napríklad v spoločnostiach ZSNP alebo Drumet. V súčasnosti spravujeme viacero výrobných spoločností, hlavne v Českej republike, Nemecku a na Slovensku.