Usługi finansowe

Rozwój w branży usług finansowych realizujemy za pośrednictwem portfela spółek Prima banka Słowacja i Privatbanka. Podczas gdy Prima banka jest zorientowana na handel detaliczny i komunalne usługi bankowe, Privatbanka specjalizuje się w świadczeniu usług bankowości prywatnej.