Produkcja

Bogate doświadczenie w sektorze produkcji uzyskaliśmy przede wszystkim poprzez działaniarestrukturyzacyjne, m.in. w spółce ZSNP lub Drumet. Aktualnie zarządzamy szeregiem spółek produkcyjnych, przede wszystkim w Republice Czeskiej, Niemczech i na Słowacji.