Media

Dostrzegamy sens w przezwyciężaniu wyzwań stojących przed dzisiejszymi mediami

Fragmentacja publiczności, jak również masywny wzrost użytkowników sieci społecznościowych zmienia zasady na rynku mediów. Naszym celem jest przyczynienie się do stworzenia ekonomicznie skutecznego modelu funkcjonowania mediów w regionie Europy Środkowej.