Finanční služby

Rozvoj v odvětví finančních služeb realizujeme prostřednictvím portfoliových společností Prima banka Slovensko a Privatbanka. Zatímco Prima banka je orientována na maloobchod a komunální bankovní služby, Privatbanka se specializuje na poskytování služeb privátního bankovnictví.