Non-performing loans management

Správa a vymáhanie ťažko vymožiteľných pohľadávok bankového sektora (Slovenská konsolidačná, a.s. a finančné ústavy) a Fondu národného majetku SR. Penta v období rokov 2000 – 2005 predstavovala lídra na trhu s pohľadávkami.

  • Odvetvie Finančné služby
  • Rok 2000–2012
  • Miesto Slovensko
  • Stav Ukončený