Prima banka Slovensko

Prima banka Slovensko pôsobí na trhu od roku 1993, pričom má majoritné postavenie na trhu služieb pre mestá a obce. Penta sa novým majoritným vlastníkom Prima banky Slovensko, stala v roku 2011. V roku 2017 došlo k zlúčeniu Sberbank Slovensko s Prima bankou Slovensko, ktorá sa stala právnym nástupcom.  

Ako nový investor má v úmysle zachovať dlhodobé partnerstvo s municipalitami, ktoré zostane jedným z pilierov podnikania banky. Banka sa v rámci novej stratégie čoraz viac orientuje aj na retailovú klientelu, čo sa prejavuje v zjednodušení portfólia produktov a služieb, ako aj v rozširovaní pobočkovej a bankomatovej siete.

  • Spoločnosť Prima banka Slovensko, a.s.
  • Odvetvie Finančné služby
  • Zamestnancov 700
  • Rok od 2011
  • Miesto Slovensko, Žilina
  • Stav Aktuálny
Web projektu