Podnikáme zodpovedne

  • 20 000  zamestnancom na Slovensku platíme sociálne zabezpečenie
  • Viac ako 50 miliónov EUR na najväčší ekologický projekt na Slovensku
  • 169 miliónov EUR platíme ročne na daniach a odvodoch do štátneho rozpočtu

Dane a odvody platíme do slovenského rozpočtu

Ako jednej z najväčších domácich spoločností nám záleží na rozvoji Slovenska a kvalite života jeho obyvateľov, pretože veríme v jednoduchú rovnicu - úspech našich spoločností je závislý na celkovom úspechu Slovenska a jeho občanov. Preto ako zodpovedný podnikateľ odvádzame dane a odvody tam kde ...
Zistite viac

Ako sme zabránili hroziacej ekologickej havárii

Predstavte si pätnásťposchodový dom, v ňom desať miliónov ton toxického kalu a 1,2 milióna kubických metrov alkalických vôd. Takýto jedovatý kopec v Žiari nad Hronom, ktorý predstavoval jednu z najväčších environmentálnych záťaží na Slovensku, rekultivovala investičná skupina Penta. Náklady sa ...
Zistite viac

Pomáhame tým, ktorí to skutočne potrebujú

Kútiky v nemocniciach pre našich najmenších? Preplatenie zdravotných pomôcok, rehabilitácií a zákrokov, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia? Babice pomáhajúce mladým matkám v rómskych osadách? Ak sa pýtate, ako je možné, že táto forma pomoci vznikla - odpoveďou je pomoc a podpora Nadácie ...
Zistite viac

Investujeme do rozvoja slovenských firiem

V skupine Penta robíme všetko pre to, aby patrili naše firmy medzi tie najúspešnejšie nielen na Slovensku, ale aj v globálnom meradle. Rok čo rok investujeme stovky miliónov do ich rozvoja, inovácií a vývoja nových produktov. Výsledkom je ich expanzia na zahraničné trhy a svetová ...
Zistite viac

Pomáhame na ceste k dostupnejšiemu a kvalitnejšiemu vzdelávaniu

Úspech krajiny je podmienený vzdelaním jej obyvateľov. Práve táto skutočnosť inšpiruje nadáciu Penta pri tvorbe a realizácii širokej škály projektov určených na podporu vzdelávania a študentov, aby ich cesta za poznaním bola bez prekážok. V posledných rokoch sa sústreďujeme na viacero zaujímavých ...
Zistite viac

Príbeh Slovalca

Príbeh Slovalca, jednej z najekologickejších hlinikární na svete, sa v roku 2022 dočasne končí. Kedy sa v Žiari nad Hronom začal vyrábať hliník? Ako vzniklo Slovalco, v čom je unikátne a prečo sme museli po takmer 30-tich rokoch odstaviť svoju výrobu? Spoznajte príbeh Slovalca.
Zistite viac