VÚB Kupón

VÚB Kupón bol v minulosti najväčším privatizačným investičným fondom na Slovensku. Penta zrealizovala nákup 17 % akcií VÚB Kupónu, neskôr odkúpila aj 35 % podiel, ktorý v spoločnosti vlastnila VÚB Banka. Penta uskutočnila zlúčenie fondu so spoločnosťou Intefin Group za účelom transformácie na bežnú obchodnú spoločnosť. Následne zrealizovala postupný predaj časti portfólia, ktoré zahŕňalo viac ako 100 akciových titulov. Na jeseň 1997 sa spoločnosť Interfin Group v pomere aktív aj pasív 55:45 rozdelila na Istrofin a Intermark. Svoj podiel v spoločnosti Istrofin Penta predala finančnému investorovi v regióne strednej a východnej Európy, spoločnosť Intermark bola zlikvidovaná a zisk bol vyplatený akcionárom.

  • Spoločnosť VÚB Kupón
  • Odvetvie Investičný fond
  • Rok 1997–1999
  • Miesto Slovensko, Bratislava
  • Stav Ukončený