VÚB Kupón

VÚB Kupón byl v minulosti největším privatizačním investičním fondem na Slovensku. Penta nejdříve koupila 17 % akcií VÚB Kupónu, později odkoupila i 35% podíl, který ve společnosti vlastnila VÚB banka. Penta uskutečnila sloučení fondu se společností Intefin Group za účelem transformace na běžnou obchodní společnost. Následně realizovala postupný prodej části portfolia, které zahrnovalo více než 100 akciových titulů. Na podzim 1997 se společnost Interfin Group v poměru aktiv i pasiv 55:45 rozdělila na Istrofin a Intermark. Svůj podíl ve společnosti Istrofin prodala Penta finančnímu investorovi z regionu střední a východní Evropy, společnost Intermark byla zlikvidovaná a zisk byl vyplacen akcionářům.

  • Společnost VÚB Kupón
  • Odvětví Investiční fond
  • Rok 1997–1999
  • Místo Slovensko, Bratislava
  • Stav Dokončeno