Novoker I

Novoker je slovenským výrobcom dlažby a keramických obkladov. Penta získala 10 % podiel v spoločnosti, ktorý predala majoritnému akcionárovi.

  • Spoločnosť Novoker I
  • Odvetvie Výroba
  • Zamestnancov 600
  • Rok 1999–2001
  • Miesto Slovensko, Lučenec
  • Stav Ukončený