Vltava Labe Media

Mediálna spoločnosť VLM vydáva najvýznamnejšie regionálne periodikum v ČR. Do jej portfólia ďalej patrí vydavateľstvo časopisov Astrosat, tlačiarne Novotisk, vlastný podiel v alternatívnom poštovom operátorovi Česká distribuční a mediálnej agentúre Ad Active. Na český mediálny trh Penta vstúpila v závere roka 2015. Vlastníctvo a podpora ďalšieho rozvoja jednej z najväčších mediálnych spoločností v Českej republike plne zodpovedá investičnej stratégii Penty, ktorú chce skupina rozvíjať v rámci strednej Európy.

  • Spoločnosť VLTAVA LABE MEDIA a.s.
  • Odvetvie Médiá
  • Zamestnancov 1160
  • Rok od 2015
  • Miesto Česko, Praha
  • Stav Aktuálny
Web projektu