Médiá

Vidíme zmysel v zdolávaní výziev, ktorým čelia dnešné médiá

Fragmentácia publika či masívny nárast užívateľov sociálnych sietí mení pravidlá mediálneho trhu. Našim cieľom je podieľať sa na vybudovaní ekonomicky úspešného modelu fungovania médií v stredoeurópskom regióne.