Retail

Vidíme zmysel v rozvoji retailových aktivít, ktoré sú pre zákazníka prvou voľbou

Aj u najnáročnejších zákazníkov je potrebné trvalo napĺňať a prekonávať ich očakávania. Preto neustále rozvíjame ponuku a najmä zvyšujeme odbornú úroveň personálu.