Smart Deal

Každoročne vyhlasujeme medzinárodnú študentskú súťaž Smart Deal Challenge, kde finančne podporujeme najväčšie talenty.

  • Odvetvie vzdelávanie
  • Rok od 2013
Web projektu