Smart Deal

Corocznie ogłaszamy międzynarodowy konkurs studencki Smart Deal Challenge, gdzie wspieramy finansowo największe talenty.

  • Sektor kształcenia
  • Rok od 2013
Strony projektu