Empik Group

Penta vstúpila do Empik Group v roku 2012 a odvtedy uskutočnila v spoločnosti viaceré ozdravné opatrenia, medzi ktoré patrí:

  • komplexná reštrukturalizácia dlhu a zabezpečenie stabilného financovania spoločnosti,
  • zmena Corporate Governance, ktorá umožňuje flexibilnejšie rozhodovanie a priamy dohľad nad kľúčovými investíciami,
  • odpredaj non-core aktív spoločnosti medzi ktoré patrila divízia Fashion, jazykových škôl a hračkárstiev Smyk.

V súčasnosti vlastní Penta prostredníctvom svojich spoločností 49% akcií spoločnosti Empik Group.

  • Spoločnosť Empik Group
  • Odvetvie Retail
  • Rok od 2012
  • Miesto Poľsko
  • Stav Aktuálny
Web projektu