Jozef Danis: Reakcia na blog Renaty Bláhovej

Vážená pani Bláhová,

Rozhodol som sa zareagovať na Váš blog uverejnený tento týždeň na webovom portáli etrend.sk, ktorý ste nazvali „Prečo by zamestnanci a zamestnávatelia mali bojkotovať ZP Dôvera?“. Právo hodnotiť túto transakciu Vám, samozrejme, neberiem. Ako daňový poradca, ktorý predmetnú transakciu dôkladne pozná, však musím upozorniť, že Vaše odborné posúdenie nie je správne ani vecné.

Odborné posúdenie nezávislého experta, daňového poradcu a audítora, ako ste Vy, by malo byť založené na dôkladnej vecnej analýze posudzovanej transakcie vo svetle právnych predpisov platných v čase realizácie transakcie. Prepáčte, ale vo Vašich komentároch mi potrebná nezávislosť a nadhľad chýbajú. Predmetnú transakciu totiž neposudzujete podľa právnych predpisov, ale podľa nejakého vlastného hodnotového systému. Navyše formulujete závery bez toho, aby ste poznali všetky potrebné fakty.

Rád by som Vám niektoré z nich poskytol. Napriek tomu, že na ÚDZS boli podané dve žiadosti, jedna na prevod podniku a druhá na prevod poistného kmeňa, predmetná transakcia bola uskutočnená na základe jedinej zmluvy o predaji podniku. Uzatvorená zmluva o predaji podniku výslovne hovorí o tom, že súčasťou podniku predávajúceho je aj poistný kmeň. Prevod poistného kmeňa teda nebol uskutočnený nezávisle od podniku, ako nesprávne uvádzate vo svojom blogu. Keďže zákon o zdravotných poisťovniach v čase transakcie dovoľoval iba bezodplatný prevod poistného kmeňa, kúpna cena za podnik bola stanovená tak, že hodnotu poistného kmeňa nezohľadňovala.

Opakovane tiež čitateľom podsúvate, že spojenie Dôvery a Apolla sa malo uskutočniť formou zlúčenia. Ako odborník by ste mali vedieť, že zlúčenie, ako aj predaj podniku sú dve legitímne a zároveň bežné transakcie. Áno, Dôvera a Apollo si zvolili druhú z nich a túto uskutočnili v súlade s právnymi predpismi. Ak by Vás zaujímalo bližšie vecné zdôvodnenie transakcie, s ktorým sa stotožnili externí poradcovia, ako aj daňová kontrola, nájdete ho tu.

Chápem, že ako zakladajúca partnerka poradenskej spoločnosti, mimochodom v tomto smere máte môj obdiv, potrebujete robiť marketing a transakcia Dôvera je vďačná téma, na ktorej sa body získavajú veľmi ľahko. Dovoľujem si Vás však upozorniť, že svoje marketingové akcie robíte spôsobom, ktorým iných daňových poradcov a celý rad ďalších ľudí de facto obviňujete z protiprávneho konania, napríklad tvrdeniami, že uskutočnili neplatný právny úkon. Daňoví špecialisti si zväčša uvedomujú, že vo svojich blogoch značte prestreľujete tým, že Váš výklad ide ďaleko nad rámec právnych predpisov. Pre bežného čitateľa sú však daňové témy zväčša komplexné a príliš abstraktné a preto môže byť ľahko zavedený.

Transakciu Dôvera hodnotíte ako neetickú, pričom Váš komentár podraďujete pod titulok daňová spravodlivosť. Vyznieva preto paradoxne, že tento boj za spravodlivosť robíte neetickým spôsobom, keď krivo obviňujete kolegov a zavádzate čitateľov. Neupieram Vám právo hodnotiť transakciu Dôvera, len, prosím, oddeľujte jej vecné odborné posúdenie založené na overených faktoch od Vášho osobného hodnotenia morálnej stránky transakcie.

S pozdravom,

Jozef Danis, General Tax Counsel, Penta Investments

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube