PrimeCell Therapeutics, a.s.

Ako spoločník vo firme Prime Cell Therapeutics investujeme do aplikovaného výskumu a rozvoja regeneratívnej medicíny a bunkovej terapie. Prime Cell Therapeuticus patrí medzi európsku špičku a spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými inštitúciami pri uvádzaní výsledkov výskumu do praxe.

  • Odvetvie veda a výskum
  • Rok od 2015
Web projektu