Penta vyhlásila povinnú ponuku na prevzatie akcií ZSNP, a.s.

Penta Investments Limited, člen finančnej skupiny Penta (ďalej len „Penta“), ktorá je od druhej polovice júla tohto roku majiteľom 40,98 % podielu na základnom imaní spoločnosti ZSNP, a.s. (ďalej iba „ZSNP“), dnes vyhlásila v súlade so Zákonom o cenných papieroch povinnú ponuku na prevzatie akcií ZSNP a.s.

Akcionári ZSNP budú môcť svoje akcie predať prostredníctvom verejného kapitálového trhu. Cena, za ktorú Penta akcie od majiteľov akcií ZSNP bude odkupovať, je 119 Sk.

Povinná ponuka na prevzatie potrvá v zmysle Zákona o cenných papieroch 30 dní odo dňa jej vyhlásenia.

Tlačový kontakt

Gabriel Tóth
PR Specialist and Spokesperson

Telefón +421 2 577 88 192
Mobil +421 908 169 879
toth

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

Twitter
LinkedIn
Facebook