AB Facility

AB Facility sa venuje integrovanému manažmentu, hlavne technickej správe budou a vybraných technológií, upratovacím službám, výstavbe a údržbe zelene, energetickému manažmentu. V januári roku 2016 Penta predala 100 % vlastníckeho podielu AB Facility, a.s., v Českej republike a tiež AB Facility, s.r.o., na Slovensku spoločnosti Atalian CZ.

  • Spoločnosť AB Facility, a.s.
  • Odvetvie Facility management
  • Zamestnancov 1750
  • Rok 2011–2017
  • Miesto
  • Stav Ukončený
Web projektu