Lukasz Waszak

Lukasz riadi pobočku spoločnosti Penta Investments vo Varšave, pričom dohliada na investície v oblastiach retailu a služieb vzdelávania.

Lukasz začal v spoločnosti Penta pracovať v roku 2013. Po nástupe do spoločnosti pracoval na projekte komplexného oživenia skupiny EM&F, ktorá predstavovala diverzifikovaný maloobchodný konglomerát pôsobiaci na vybraných trhoch strednej a východnej Európy. Úspešné dokončenie tohto projektu zahŕňalo celý rad prevodov majetku, obchodných zmien, refinancovania a výkupov menšinových investorov.

V súčasnej dobe je Lukasz zodpovedný za investície do skupiny Empik, ktorá je popredným maloobchodným omnichannel predajcom a zároveň jednou z najsilnejších spotrebiteľských značiek v Poľsku. Medzi Lukaszove portfólio zodpovedností patrí aj Dr.Max, ktorý je najväčším farmaceutickým reťazcom v strednej a východnej Európe a v súčasnosti prechádza významným rastom. Taktiež dohliada na spoločnosť Speak Up, spoločnosť zameranú na služby v oblasti vzdelávania a technológií, ktorá prevádzkuje reťazec jazykových škôl v Poľsku a zároveň poskytuje franšízy vo vybraných krajinách SVE, Afriky a Ázie.

Pred nástupom do spoločnosti Penta pracoval Lukasz viac ako šesť rokov v spoločnosti McKinsey & Company, v rámci ktorej poskytoval poradenstvo niektorým popredným spoločnostiam v Poľsku a strednej a východnej Európe pri plánovaní a realizácii veľkých strategických, prevádzkových projektov fúzií a akvizícií. Jeho odborné znalosti zahŕňajú množstvo sektorov: finančný, telekomunikačný, obchodný, priemyselný a maloobchodný.

Lukasz Waszak má titul MBA z INSEAD Business School vo Francúzsku a Singapure. Časť štúdia absolvoval na Wharton School na University of Pennsylvania v Spojených štátoch. Predtým získal magisterský titul v odbore financií a bankovníctva na Warsaw School of Economics.