Zmeny vo vlastníckej štruktúre skupiny Penta

V investičnej skupine Penta dochádza na úrovni vlastníkov kapitálu, tzv. Limited Partnerov k zmenám. Na konci roka 2021 odíde z osobných dôvodov z pozície Limited Partnera Penty Jozef Oravkin, ktorý zároveň prestane vykonávať aj všetky manažérske kompetencie v skupine Penta. Zároveň do vlastníckej štruktúry Limited Partnerov Penty vstupujú zverenecké fondy – trusty. Majetkové práva, ktoré vlastnil Jaroslav Haščák, boli prevedené do trustu pod názvom T69, svěřenský fond, ktorého  beneficientami sú okrem manželky Jaroslava Haščáka aj ich dvaja maloletí synovia.

Pravidlá odchodu Jozefa Oravkina sa budú riadiť stanovami Penta Investments Group Limited a akcionárskou zmluvou. Na základe nich by výplata vlastníckeho podielu Jozefa Oravkina mala  prebiehať postupne v nasledujúcich piatich rokoch. Jozef Oravkin je jedným zo spoluzakladateľov Penty a v skupine sa venoval úspešným projektom ako reštrukturalizácia ZSNP či Slovalco. Stál za ambicióznym environmentálnym projektom rekultivácie kalového poľa v Žiari nad Hornom,  riadil vstup Penty do bankového sektoru a od roku 2005 sa začal dominantne venovať investíciám do Real Estate, predovšetkým na Slovensku, neskôr aj v Poľsku.  Do roku 2020 bol Managing Partnerom Penta Real Estate. Z pohľadu deľby kompetencií medzi Partnermi Penty je od roku 2020 Managing Partnerom Penta Real Estate Marek Dospiva a v tomto smere nenastáva v systéme riadenia žiadna zásadná zmena.

Zároveň dochádza  aj k zmenám na úrovni tzv. Limited Partnerov teda vlastníkov kapitálu, ktoré vyplývajú z ich dlhodobej vízie nakladania so svojím majetkom.  Vloženie majetku do trustov je dlhodobo plánovaný krok, keďže sa jedná o štandardný spôsob, akým už niekoľko sto rokov pristupujú k svojim majetkovým pomerom vlastníci kapitálu, či zakladatelia firiem prakticky na celom vyspelom svete. Majetkove práva, ktoré vlastnil Jaroslav Haščák, boli prevedené do trustu pod názvom T69, svěřenský fond, ktorého  beneficientami sú okrem manželky Jaroslava Haščáka aj ich dvaja maloletí synovia. Trust T69, svěřenský fond sa tak už stal súčasťou vlastníckej štruktúry fondu (Limited Partnerov) investičnej skupiny Penta. Prevod svojho majetku do trustu zvažujú aj ďalší spolumajitelia Penty.

Ako funguje vlastnícka štruktúra Penty?

Skupina Penta dlhé roky investuje prostredníctvom fondu, ktorý je v súčasnosti vlastnený Marekom Dospivom, Iainom Childom, Jozefom Oravkinom (do konca roka 2021) a trustom T69, svěřenský fond. Aktívnu správu investičného portfólia vykonáva skupina Penta prostredníctvom manažérskych spoločností – General Partners, ktoré sídlia predovšetkým v Prahe, v Bratislave a vo Varšave. Manažérska štruktúra je vlastnená Marekom Dospivom, Iainom Childom, Jozefom Oravkinom (do konca roka 2021), Fabricom Dumontheilom, Václavom Jirků a Mariánom Slivovičom.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 43 000 ľudí a v roku 2020 dosiahla hodnota aktív skupiny 11,1 miliardy eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube