Zdravotníctvu chýba odvaha robiť aj nepopulárne opatrenia

Zdravotnícke spoločnosti patriace do skupiny Penta dnes zverejnili hospodárske výsledky za rok 2017. Minulý rok sa opäť niesol v znamení masívnych investícií do zdravotníctva, ale aj iniciatív, ktoré smerujú k zlepšeniu kvality, dostupnosti a efektivity poskytovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Rok 2017 bol z hľadiska hospodárskych výsledkov zdravotníckych spoločností Penty pozitívny. Zdravotná poisťovňa Dôvera zaznamenala najväčší nárast počtu poistencov prichádzajúcich z iných zdravotných poisťovní za ostatné roky, celkovo prijala viac ako 145-tisíc prihlášok. Na konci roka otvorila sieť nemocníc Svet zdravia prvú Nemocnicu novej generácie v Michalovciach, ktorá je unikátna nielen stavebným riešením, ale aj novými procesmi a využitými technológiami.

 

ZP Dôvera

PROCARE

Svet zdravia

Tržby*

1251,0

58,9

177,4

Čistý zisk*

17,0

0,4

-0,7

Ziskovosť

1,3%

0,7%

-0,4%

Investície (CAPEX)*

2,6

2,7

36,6

*v mil. EUR

„Naše spoločnosti dlhodobo hospodária zodpovedne a vytvorený zisk tak môžeme do sektoru znovu reinvestovať. Zároveň to znamená, že sa nepotrebujeme zapájať do oddlžovania a sme tak príkladom toho, že aj v slovenskom zdravotníctve je možné fungovať kvalitne a pritom efektívne,“ hovorí Eduard Maták, partner v Penta Investments. „Bohužiaľ, celý segment stále čelí nedostatku odvahy robiť potrebné, ale nepopulárne opatrenia, napr. v oblasti stratifikácie siete zdravotníckych zariadení,“ dodáva.

Investície do kvality

Minulý rok investovala skupina Penta do slovenského zdravotníctva viac ako 40 miliónov EUR, pričom drvivá časť týchto zdrojov smerovala do sektoru nemocníc. Investície do tohto segmentu sú dlhodobé a majú stúpajúcu tendenciu. Od roku 2012 smerovalo do nemocníc nad rámec akvizičných nákladov už takmer 150 miliónov EUR.

„Napriek zlému stavu nemocničnej infraštruktúry nestačí investovať len do ich budov, ale aj do nových technológií či inovácií, ktoré sú kľúčové pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti. Pre budúcnosť slovenského zdravotníctva je nevyhnutné, aby sme boli schopní zachytiť a implementovať svetové trendy, napr. v elektronizácii či umelej inteligencii, čo bez súkromných investícií nebude možné,“ konštatuje Eduard Maták.

Penta a jej zdravotnícke spoločnosti

V stredoeurópskom regióne patrí Penta medzi najväčších investorov v zdravotníctve, pričom v tomto segmente je spoločnosť aktívna už 16 rokov a preinvestovala viac ako pol miliardy eur. Zdravotníctvo patrí medzi kľúčové sektory v podnikaní Penty, investície do tohto segmentu predstavujú približne 20 percent hodnoty portfólia spoločnosti.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube