Zámery investičnej skupiny Penta v oblasti zdravotníctva

Investičná skupina Penta ukončila monitoring a analýzu trhu zdravotníctva a na základe získaných poznatkov, výsledkov analýz a trendov sa rozhodla smerovať svoje investície do tejto oblasti, s cieľom strategicky a dlhodobo pôsobiť v zdravotníctve. Rovnaké aktivity plánuje Penta realizovať aj v Českej republike a v ďalších krajinách východoeurópskeho regiónu.

„Pôsobenie v zdravotníctva vnímame ako dlhodobú strategickú investíciu“ – upresnil zámery Penty Jaroslav Haščák, člen predstavenstva spoločnosti Penta Group a.s.
„Vstup na trh zdravotníctva chápeme ako zaujímavú podnikateľskú príležitosť a zároveň ako výzvu v špecifickom prostredí využiť naše bohaté skúsenosti z oblasti reštrukturalizácie, ako aj skúsenosti z aplikácie manažérskeho, právneho a ekonomického know – how,“ – povedal Haščák a dodal: „Sme si vedomí, že na prvom mieste bude potrebná stabilizácia a ozdravenie subjektov, do ktorých vstúpime a zefektívnenie finančných a manažérskych činností. V mnohých prípadoch budú nevyhnutné nové investície do fungovania spoločností a do rozvoja kvalitnejších produktov a služieb. Cieľom nášho snaženia je vybudovať a prevádzkovať moderné, technologicky vyspelé a vysoko profesionálne zariadenia, ktoré budú poskytovať vysoký štandard služieb a širokú škálu produktov pre pacientov a klientov.“

V personálnej oblasti bude kladený dôraz na kvalitu, odbornosť, ľudský prístup a vzdelávanie. Dôležitým cieľom Penty je vybudovanie silného profesionálneho teamu, zloženého z vysoko erudovaných odborníkov z každej oblasti zdravotníctva – lekárov, zdravotného personálu, farmaceutov, manažérov, ekonómov a právnikov – ktorý bude zárukou poskytovania moderných a kvalitných zdravotných služieb. „Na druhej strane chceme vytvoriť motivujúce a profesionálne podmienky pre prácu všetkých odborníkov a zamestnancov, pretože práve oni sú kľúčovým prvkom pre dosiahnutie spokojnosti pacientov a podnikateľského úspechu“ – doplnil Jaroslav Haščák.

Investičná skupina Penta plánuje aktívne pôsobiť na trhu zdravotného poistenia, na trhu poskytovania zdravotnej starostlivosti a na trhu lekární a distribúcie liekov. Synergia pôsobenie v týchto oblastiach prinesie výhody v podobe efektívneho manažovania pacienta a vo vytvorení širokej siete rôznych poskytovateľov zdravotníckych výkonov, ktorá zaručí efektívnu a dostupnú zdravotnú starostlivosť, vysokú úroveň služieb a profesionálnu starostlivosť o klienta.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube