Za nápaditú esej môžu vysokoškoláci získať až 5 000 EUR.

Penta Investments vyhlasuje už VI. ročník súťaže v písaní esejí „VÍZIA 2025“.Študenti slovenských, českých a poľských vysokých škôl môžu so svojou esejou vyhrať zaujímavé finančné odmeny až do výšky 5 000 EUR.

Už tradičnú súťaž Vízia 2025 vyhlasuje Penta tento rok po šiestykrát. Cieľom súťaže je, aby sa študenti zamysleli nad vývojom a premenou vybraných oblastí v horizonte budúcich rokov. Esejistické súťaženie nezohľadňuje prospech študentov, ale výhradne ich kreativitu, originalitu, schopnosť pracovať s prameňmi a kvalitu pôvodných myšlienok. 

"Študentské eseje sú pre nás zaujímavým zdrojom nápadov a inšpiráciou, ktoré využívame aj vo svojom podnikaní. Podpora vzdelávania, talentovaných a kreatívnych mladých ľudí je tradičným pilierom nášho CSR (aktivity spoločenskej zodpovednosti)," povedal Jaroslav Haščák, managing partner Penta Investments.

Aktuálny ročník prebieha v troch kategóriách:

1. SPOTREBITEĽSKÉ SPRÁVANIE 2025. Ako sa bude vyvíjať spotrebiteľské správanie v strednej Európe?

2. ÚLOHA ŠTÁTU 2025. Ako sa zmení úloha štátu v krajinách V4 v dôsledku finančnej krízy?

3. REALITNÝ DEVELOPMENT 2025. Realitný development budúcnosti.

Porota je zložená zo zástupcov spoločnosti Penta Investments. Autori najlepších esejí budú ocenení nasledovne:

1. miesto: 5 000 EUR

2. miesto: 3 000 EUR

3. miesto: 1 000 EUR

Konečný termín odovzdania prác je stanovený na 31. augusta 2009, pričom porota oznámi výsledky súťaže najneskôr do konca septembra 2009. Bližšie informácie, vrátane štatútu súťaže sú zverejnené na web stránke www.pentainvestments.com.

Do predošlých piatich ročníkov VÍZIE 2025 bolo prihlásených celkom 309 esejí a 49 z nich bolo odmenených. Penta  medzi ich autorov rozdelila takmer 40 000 EUR.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube