Za dobrú esej môžu vysokoškoláci získať 1 100 EUR

Nadácia Penta vyhlásila V. ročník súťaže písania esejí „VÍZIA 2025“

Študenti denného štúdia a interní doktorandi všetkých vysokých škôl a univerzít na Slovensku a v Českej republike sa môžu zúčastniť súťaže písania esejí pod názvom „VÍZIA 2025“. Súťaž vyhlásila Nadácia Penta už po piaty krát. Témy esejí, za ktorú môžu študenti získať podľa umiestnenia od 310 do 1 100 EUR (približne od 10 do 36 tisíc Sk) sa aktuálne zameriavajú na tieto tri okruhy :

1. PRODUKT/SLUŽBA/ODVETVIE 2025 – Čo bude najrýchlejšie a najmasovejšie sa šíriacim produktom alebo službou okolo roku 2025? Čo bude hitom a aké budú trendy vo vývoji a predaji produktov v roku 2025?

2. VZDELÁVANIE 2025 – Ako sa bude vyvíjať systém vzdelávania? Aké miesto bude mať vzdelávanie v hodnotovom rebríčku jednotlivca a spoločnosti? Aké perspektívy budú mať verejné a súkromné školy?

3. KORPORÁCIE A MANAŽMENT 2025
– Ako bude vyzerať profil úspešnej spoločnosti a profil úspešného manažéra? Aký systém riadenia bude pre spoločnosti a podniky efektívny?

Cieľom súťaže je poskytnúť priestor pre vznik a prezentáciu originálnych pohľadov na dané témy. Súťaž neberie do úvahy študijný prospech študenta, zameriava sa primárne na jeho originalitu, nápaditosť, ale aj na jeho schopnosť vyhľadávať a spracovávať relevantné informácie.

Eseje o rozsahu maximálne 5 normostrán bude hodnotiť komisia zložená z odborníkov private equity skupiny Penta, jej predsedom bude aj v tomto ročníku Ivan Klinec z Prognostického ústavu SAV. Študenti musia eseje posielať poštou na adresu nadácie a aj elektronicky na vizia2025@penta.sk najneskôr do 5. mája 2008. Nadácia vyhodnotí súťaž a jej výsledky zverejní na svojej webstránke najneskôr do 20. júna 2008.

Do všetkých ročníkov súťaže VÍZIA 2025 bolo doteraz prihlásených 242 esejí, z ktorých 44 bolo odmenených. Nadácia Penta rozdelila medzi študentov doposiaľ sumu vo výške takmer 26 000 Eur (845 000,- Sk). Bližšie informácie o súťaži sú na internetovej stránke www.nadaciapenta.sk.

Nadácia Penta zastrešuje všetky charitatívne a dobročinné akcie a projekty private equity skupiny Penta, ktoré sú zamerané predovšetkým na podporu vzdelávania a rozvoj školstva. Nadácia vznikla v roku 2002.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube