Vysokoškoláci budú opäť súťažiť o 5000 eur za inšpiratívne eseje

Penta Investments vyhlasuje už VII. ročník súťaže v písaní esejí "VÍZIA 2025". Študenti slovenských, českých a poľských vysokých škôl môžu so svojou esejou vyhrať zaujímavé finančné odmeny až do výšky 5 000 EUR. Ide už o siedmy ročník tradičnej súťaže Vízia 2025.

Jej cieľom je vyvolať záujem študentov o jednotlivé aspekty spoločenského a hospodárskeho vývoja v perspektíve roku 2025. Esejistické súťaženie nezohľadňuje prospech študentov, ale výhradne ich kreativitu, originalitu, schopnosť pracovať s prameňmi a kvalitu pôvodných myšlienok.

"Študentské eseje sú pre nás zaujímavým zdrojom nápadov a inšpiráciou, ktoré využívame aj vo svojom podnikaní. Podpora vzdelávania, talentovaných a kreatívnych mladých ľudí je tradičným pilierom nášho CSR (aktivity spoločenskej zodpovednosti)," povedal Jaroslav Haščák, managing partner Penta Investments.

Aktuálny ročník prebieha v troch kategóriách:
1. Reforma volebného systému 2025 (Zastupujú nás skutočne tí najlepší?)
2. Verejné zdravotníctvo 2025 (Je potrebná spoluúčasť pacienta?)
3. Súčasný development a jeho limity pre rok 2025 (Čo robia developeri zle?)

Porota bude zložená zo zástupcov spoločnosti Penta Investments. Autori najlepších esejí budú ocenení nasledovne:
1. miesto: 5 000 EUR
2. miesto: 3 000 EUR
3. miesto: 1 000 EUR

Konečný termín odovzdania prác je stanovený na 31. augusta 2010, pričom porota oznámi výsledky súťaže najneskôr do konca septembra 2010. Bližšie informácie, vrátane štatútu súťaže, sú zverejnené na web stránke www.pentainvestments.com v sekcii Spoločenská zodpovednosť.

Do predchádzajúcich šiestich ročníkov Vízie 2025 bolo prihlásených viac ako 400 esejí a 55 z nich bolo odmenených. Penta medzi ich autorov rozdelila takmer 55 000 EUR.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube