Vynikajúci študenti ekonómie ocenení už po ôsmy krát

Štyria ocenení študenti si včera prevzali „Cenu Penty za vynikajúce študijné výsledky“ (ďalej „Cena Penty“), ktorú už po ôsmy krát vyhlásila Nadácia Penta v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

Cena Penty je určená študentom posledného ročníka Ekonomickej univerzity a jej cieľom je motivovať študentov k dosahovaniu mimoriadnych študijných výsledkov, odmeniť ich úsilie a kvalitu a tým ich podporiť v ďalšom profesionálnom raste. Každý z ocenených študentov získal finančnú odmenu vo výške 70 000 Sk.

„Cena Penty aj tento rok naplnila naše očakávania. Stretli sme dvanásť excelentných študentov, ktorí nielenže dosahujú výborné študijné výsledky, ale zároveň neustále pracujú na svojom odbornom raste, dodatočne sa vzdelávajú a hľadajú ďalšie príležitosti ako rozšíriť svoje vedomosti" – uviedla Katarína Stupková, správkyňa Nadácie Penta a dodala:

„Potešila nás taktiež skutočnosť, že všetci prihlásení študenti získavali teoretické znalosti a skúsenosti aj prostredníctvom stáži a štipendijných pobytov na univerzitách v zahraniční a tiež fakt, že všetci mali zároveň skúsenosti z praxe buď zo štátnej alebo súkromnej sféry.“

VIII. ročník Ceny Penty za vynikajúce študijné výsledky a odmenu vo výške 70 000 Sk získali nasledovní študenti:

 • Michal Marček, Fakulta podnikového manažmentu EU
 • Matej Šiškovič, Národohospodárska fakulta EU
 • Ľuboš Trunkvalter, Fakulta podnikového manažmentu EU
 • Matej Zita, Obchodná fakulta EU

„Toto ocenenie nie je len odmenou pre našich študentov, ale tiež ocenením našej univerzity," povedala prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD., prorektorka Ekonomickej univerzity pre vzdelávanie.

Do všetkých doterajších ročníkov Ceny Penty sa prihlásilo už 105 študentov. Nadácia Penta ocenila 41 z nich a rozdelila tak sumu v celkovej výške takmer 2,3 mil. Sk (2 250 000 Sk). Niektorí ocenení študenti dnes pracujú priamo v private equity skupine Penta na významných pozíciách.

„Cena Penty mi pomohla poukázať na moje schopnosti a ambície. Po ukončení školy som dostal od Penty príležitosť stať sa členom projektového teamu. Získal som tak skúsenosti z oblasti celého procesu reštrukturalizácie a ozdravovania podnikov, ako aj cenné know-how, ktoré sa bežne mladému človeku nepodarí získať tak rýchlo,“ – povedal Jozef Janov, laureát VI. ročníka Ceny Penty z roku 2002, dnes investičný manažér Penty.

Nadácia Penta pri príležitosti slávnostného odovzdania Ceny Penty zároveň odovzdala Ekonomickej univerzite dar vo výške 200 000 Sk.

V tomto roku vyhlási nadácia taktiež štvrtý ročník obdobnej súťaže v Českej republike pod názvom „Cena Penty za vynikajíci studijní výsledky“.

Ako prebiehal VIII. ročník Ceny Penty?

 • prihlásilo sa 12 študentov zo všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave.
 • študenti museli spĺňali náročné výberové kritériá, ktoré zhodnotili ich dosiahnuté študijné výsledky, zodpovedný prístup k štúdiu, chuť samovzdelávať sa a profesionálne rásť.
 • Laureátov Ceny Penty vyberala komisia, zložená z najvyšších akademických predstaviteľov Ekonomickej univerzity a vrcholových manažérov private equity skupiny Penta.
 • Študenti mali možnosť na osobnom stretnutí s komisiou odprezentovať svoje doterajšie výsledky, študijné aktivity a taktiež svoje profesionálne plány do budúcnosti.

Záväzné podmienky pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí sa uchádzajú o ocenenie „Cena Penty za vynikajúce študijné výsledky“

Pre akademický rok 2006/2007 stanovila Výberová komisia nasledovné podmienky, ktoré musia spĺňať jednotliví kandidáti na udelenie „Ceny Penty za vynikajúce študijné výsledky”:

 • študent musí byť riadne zapísaný do posledného ročníka na druhom stupni denného štúdia
 • študent musí mať urobené všetky skúšky z predchádzajúceho štúdia
 • priemerný prospech za uplynulé štúdium musí dosahovať hodnotu 1,30 (jednoduchý aritmetický priemer)
 • študent musí aktívne excelentne ovládať angličtinu a ďalší ľubovoľný svetový jazyk

Súčasťou povinných podmienok na udelenie „Ceny Penty za vynikajúce študijné výsledky“ je vypracovanie eseje v rozsahu 3 – 4 strany na jednu z nasledovných tém:

 1. Makroekonomický prínos private equity spoločností
 2. Private equity ako súčasť investičného portfólia inštitucionálneho investora
 3. Pre a proti IFRS (International Financial Reporting Standards) v private equity firme
 4. Zdroje konkurenčnej výhody private equity firiem v globálnej konkurencii
 5. Základné princípy a nástroje marketingovej komunikácie private equity priemyslu na Slovensku

Študent zároveň musí spĺňať minimálne jednu z nasledovných podmienok:

 • študent musí aktívne publikovať v oblasti predmetu svojho štúdia
 • študent musí byť aktívny vo vedeckej práci v oblasti svojho štúdia
 • študent musí mať absolvovaný odborný študijný (nie jazykový) pobyt v zahraničí
 • študent musí aktívne pôsobiť v niektorom zo športov

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube