Vyhodnotenie - Grant pre triedy pre mimoriadne nadané deti - 2. ročník

2. ročník

Grant pre triedy pre mimoriadne nadané deti

Výberová komisia zložená z predstaviteľov private equity skupiny Penta a odborníkov v oblasti školstva a práce s intelektovo nadanými deťmi vyhodnotila 2. ročník grantu určeného pre školy s triedami pre mimoriadne nadané deti na Slovensku, ktorý vyhlásila Nadácia Penta.

VYHODNOTENIE:

1.miesto
ZŠ Devínska ulica, Nové Zámky
Finančná podpora: 150 000 Sk
Projekt „Žiacka cestovná kancelária“

2.miesto
ZŠ na Ulici Mieru, Bytča
Finančná podpora: 100 000 Sk
Projekt “Detská didaktika malých pozorovateľov“

3.miesto
ZŠ na Krátkej ulici, Šaľa
Finančná podpora: 60 000 Sk
Projekt „Univerzita – Viem, kde žijem“

4.miesto
ZŠ na Hrnčiarskej ulici, Humenné
Finančná podpora: 30 000 Sk
Projekt „Indiánske chodníčky“

5.miesto
ZŠ na ulici M. R. Štefánika, Levice
Finančná podpora: 30 000 Sk
Projekt „Archa poznania“

6.miesto
ZŠ na Ulici Ing. Kožucha, Spišská Nová Ves
Finančná podpora: 30 000 Sk
Projekt „Les v škole, škola v lese“

Hodnotiace kritéria Grantu
Predložené projekty boli posudzované podľa nasledovných základných kritérií:

1. splnenie účelu Grantu – váha 0,6
2. časová pôsobnosť projektu (trvanie) – váha 0,2
3. spolufinancovanie – váha 0,2

Komisia hodnotila projekty podľa faktorov ako sú:

 • prínos pre rozvoj vyučovacieho a vzdelávacieho procesu pre mimoriadne nadané deti
 • zvýšenie záujmu, motivácie a chuti žiakov vzdelávať sa
 • kreativita a originalita
 • širokospektrálnosť a multifunkčnosť projektu pri využívaní viacerých predmetov a oblastí výučby
 • primeranosť, adekvátnosť a nevyhnutnosť požadovaných investícií na dosiahnutie cieľa projektu a grantu
 • možnosť zdieľania know-how a využitia myšlienky projektu v rámci projektu Alternatívnej starostlivosti o nadané deti
 • možnosť dlhodobého využitia myšlienky projektu a rýchlosť morálneho a technického zastarania projektu
 • možnosť spolufinancovania projektu
 • náročnosť projektu na dodatočné investície
 • perspektíva projektu
 • kvalita spracovania projektu

Ing. Katarína Remiašová
správkyňa Nadácie Penta

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube