Vyhlásenie výsledkov súťaže Vízia 2025

Penta Investments vyhlásila víťazov súťaže v písaní esejí na vybrané témy, pod názvom Vízia 2025. Porota, zložená zo zástupcov Penty ocenila 6 študentov z poľských, slovenských a českých vysokých škôl a univerzít, za ich inšpiratívne a inovatívne nápady. Hlavnými kritériami rozhodnutia poroty bola schopnosť študenta pracovať s informačnými zdrojmi, originalita a názorová konzistencia.

"Výsledky nášho hodnotenia preukázali minimálne rozdiely medzi prvými štyrmi najlepšími prácami. Aj preto sme sa  rozhodli neudeliť cenu absolútnemu víťazovi, ale štyroch najlepších študentov ohodnotiť odmenou 3000 EUR a dvoch študentov vo výške 1000 EUR. Vážime si, že do súťaže sa zapojil  rekordný počet účastníkov, ktorí prispeli hodnotnými nápadmi," povedal Jaroslav Haščák, managing partner Penty.

VÍŤAZI VI. ROČNÍKA SÚŤAŽE VÍZIA 2025

Víťazi cien v hodnote 3000 EUR
Ewa Chomicz – Varšavská škola ekonómie, Poľsko
Beata Bogusz – Pozňanská ekonomická univerzita, Poľsko
Gabriel Tóth – Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
Miroslav Tabernaus – Vysoká škola ekonomická, Česká republika

Víťazi cien v hodnote 1000 EUR
František Lipták – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
Roman Oslanec – Vysoká škola ekonomická, Česká republika

Ocenené eseje v najbližších dňoch zverejníme na web stránke Penty, www.pentainvestments.com. Víťazi súťaže budú pozvaní do Prahy na slávnostnú večeru, kde osobne preberú ocenenia.

Súťaže Vízia 2025 sa zúčastnilo 94 vysokoškolákov z Čiech, Slovenska a Poľska, súťažiacich v nasledovných troch témach:

  • Ako sa bude vyvíjať spotrebiteľské správanie v strednej Európe
  • Ako sa zmení úloha štátu v krajinách V4 v dôsledku finančnej krízy?
  • Realitný development budúcnosti

Súťaž už tradične organizuje Penta Investments s cieľom oceniť originálne myšlienky mladých ľudí na témy z biznisu, či verejného života. Celkový počet esejí v predošlých piatich rokoch dosiahol počet 309, pričom ocenených bolo 49 autorov. Penta tak študentom rozdelila odmeny v celkovej výške 40 000 EUR.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube