Výborné hospodárske výsledky Penty za rok 2019

Rok 2019 uzavrela Penta Investments s čistým ziskom 265 mil. EUR, celkové aktíva portfóliových spoločností sa zvýšili na 11,2 mld. EUR. Všetky odvetvia podnikania vykázali pozitívnu EBITDA, hospodársky výsledok najviac ovplyvnili spoločnosti Dr.Max a Fortuna, výrazne prispela aj Penta Real Estate. Do svojich spoločností investovala Penta v roku 2019 dokopy 613 mil. EUR. Na konci roku zamestnávala Penta celkom 46 000 ľudí, na dani z príjmu a odvodoch za svojich zamestnancov zaplatila celkom 261 mil. EUR.

V roku 2019 rozšíril Dr.Max svoju sieť ďalšími akvizíciami, predovšetkým v Taliansku. S celkovým počtom 2190 lekární tak dosiahla lekárenská sieť v minulom roku tržby 2,7 mld. EUR. Pozitívny výsledok hospodárenie zúročila Fortuna predovšetkým investíciami do pobočkovej siete a do technológií vo výške desiatok miliónov eur.

Penta Real Estate dokončila 452 bytových jednotiek (Waltrovka, Bory Bývanie), ďalších 1605 je vo výstavbe (SKY PARK, Nová Terasa, Waltrovka, Maison, Ořechovka, Bory Bývanie). Spoločnosť tiež otvorila kancelársku budovu SmíchOFF v Prahe, kde pokračovala aj vo výstavbe projektu Churchill II a v Bratislave vo výstavbe prvej etapy projektu SKY PARK vrátane troch rezidenčných veží, administratívnej budovy a rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky – Jurkovičovej teplárne. Na konci roku 2019 spravovala Penta Real Estate aktíva vo výške 1,27 mld. EUR.

Vzhľadom k celosvetovému prepadu predaja automobilov skončila s negatívnym výsledkom hospodárenia spoločnosť Gehring Technologies, výrazný pokles cien komodít sa premietol aj do výsledkov hlinikární Slovalco v Žiari nad Hronom. S plánovanou stratou skončila taktiež spoločnosť Aero Vodochody.

Medziročné porovnanie kľúčových dát:

2019 2018
Celkové aktíva portfóliových spoločností 11,2 mld. EUR 10,4 mld. EUR
Čistý zisk 265 mil. EUR 288 mil. EUR
Kumulatívne tržby portfóliových spoločností 6,9 mld. EUR 7,5 mld. EUR
Upravená EBITDA portfóliových spoločností 434 mil. EUR 440 mil. EUR

Ku koncu roka zamestnávala skupina Penta 46 000 ľudí. Na dani z príjmu a sociálnych a zdravotných odvodoch zaplatila Penta za svojich zamestnancov celkom 261 mil. EUR.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 46 000 ľudí a v roku 2019 dosiahla hodnota aktív skupiny 11,2 miliardy eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

 

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube