Vízia 2025: Zdravotníctvo potrebuje dereguláciu

Stredoeurópska investičná skupina Penta oznámila víťaza 7. ročníka esejistickej súťaže Vízia 2025. Komisia zložená zo zástupcov Penty vybrala z 87 prihlásených prác 5 najlepších, ktoré nad ostatnými vynikali svojou originalitou, logickými postupmi a závermi, ale aj znalosťou danej problematiky. Víťazom súťaže sa stal Dominik Stroukal, študent Vysokej školy ekonomickej v Prahe a Fakulty sociálnych štúdií Karlovej univerzity, so svojou odvážnou ekonomickou analýzou zdravotníctva v roku 2025.

Hlavnou myšlienkou víťaznej práce, ktorú zhrnul v závere, je, že: „...bez deregulácie problémy zdravotníctva pretrvajú, dokonca sa zhoršia. Snaha prestavovať spoluúčasť povedie iba ku konzervácii súčasného stavu na niekoľko rokov, po ktorých kríza v zdravotníctve opäť príde a bude silnejšia. Spoluúčasť nie je riešením, riešením je účasť, teda deregulácia. Pretože zásadná deregulácia nenastane, bude o pätnásť rokov stav v zdravotníctve podstatne horší."

„Veľmi nás potešil záujem a kvalita prác. Napríklad jednej z tém, vízii zdravotníctva, sa i Penta dlhodobo venuje. Tak ako poukázali študenti, i my vidíme veľký priestor na zapojenie súkromného sektora zdravotníctva a zvýšenie jeho kvality a efektivity," povedal Jaroslav Haščák, Managing partner Penty.

„Z niekoľkoročných skúseností vidíme, že úroveň myslenia a znalostí vysokoškolských študentov v Česku, na Slovensku i v Poľsku sa rok od roku zvyšuje. Rád by som sa poďakoval všetkým zúčastneným študentom za to, že s nami zdieľajú svoje vízie, ktoré nás inšpirujú i v našom podnikaní," dodal.

Víťazi 7. ročníka súťaže Vízia 2025:

1. miesto (5 000 eur)
Dominik Stroukal (Vysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta sociálnych vied UK)

2. miesto (3 000 eur)
Miroslav Tabernaus (Vysoká škola ekonomická v Prahe)
Gabriel Tóth (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

3. miesto (1 000 eur)
Marcin Miszkiewicz (Warsaw School of Economics, Stockholm School of Economics)
Peter Houdek (Vysoká škola ekonomická v Prahe, Prírodovedecká fakulta UK)

Víťazné eseje budú zverejnené na webových stránkach Penty www.pentainvestments.com. Víťazi budú pozvaní na slávnostné odovzdanie cien do Prahy.

Tohto ročníka súťaže sa zúčastnilo 87 vysokoškolských študentov z Čiech, Slovenska a Poľska s esejami na nasledujúce témy:

1. Reforma volebného systému 2025 (alebo Reprezentujú nás naozaj tí najlepší?)

2. Verejné zdravotníctvo 2025 (alebo Spoluúčasť v zdravotníctve?)

3. Súčasný development a jeho limity pre rok 2025 (alebo Čo robia developeri zle?)

Súťaž vyhlasuje Penta už tradične s cieľom oceniť originálne myšlienky mladých ľudí na témy z biznisu a verejného života. Do doterajších siedmych ročníkov Vízie 2025 bolo prihlásených už 490 esejí, pričom odmenených bolo 60 z nich. Penta tak počas fungovania súťaže rozdelila študentom odmeny v celkovej výške 67 000 eur.

O Pente

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 41 000 ľudí a v roku 2021 dosiahla hodnota aktív skupiny 12 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube