Vízia 2025: Lobing sa stáva verejnou témou

Nadácia Penta oznámila víťazov 9. ročníka esejistickej súťaže Vízia 2025. Komisia zložená zo zástupcov Penty vybrala zo 63 prihlásených esejí 5 najlepších a víťazom rozdelila 11 tisíc eur. Víťazné práce vynikli nad ostatnými svojou originalitou, logickými postupmi, závermi a znalosťou danej problematiky.

Tento rok bol témou Lobing – jeho možnosti v budúcnosti a pravidlá jeho regulácie. Podľa Mateja Magica, víťaza tohtoročnej súťaže, sa budú podnikatelia stále viac snažiť ovplyvniť politické dianie i priamou účasťou v politickom živote prostredníctvom zakladania nových politických strán a hnutí. Ďalším vhodným nástrojom bude tlak na verejnú mienku, organizovanie verejných akcií, napr. petícií. Dôležitú úlohu už teraz zohráva internet a sociálne médiá, ktorých úloha v lobingu sa bude v budúcnosti zväčšovať. Lobing sa tak zo zákulisia dostane na verejnosť, stane sa verejnou témou.

"Veľmi nás potešil záujem a kvalita súťažných prác. Po deviatich rokoch súťaže vidíme, že úroveň myslenia a znalosti vysokoškolských študentov v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku sa každý rok zvyšuje. Rada by som poďakovala všetkým zúčastneným študentom za to, že s nami zdieľali svoje vízie," povedala Lea Krčmáriková, správkyňa Nadácie Penta.

Víťazi 9. ročníka súťaže Vízia 2025

Medzi ocenenými sa aj v tomto roku objavili niekdajší víťazi Gabriel Tóth a Jakub Šindelář.

1. miesto (5 000 eur): Matej Magic (Vysoké učení technické v Brne)

2. miesto (3 000 eur): Jakub Šindelář (Vysoká škola ekonomická v Prahe)

3. miesto (1 000 eur): Gabriel Tóth (Univerzita Komenského v Bratislave), Weronika Koralewska (Ekonomická univerzita v Poznani), Dagmara Michniewicz (Jagellonská univerzita v Krakove)

Tohtoročnej súťaže Vízia 2025 sa zúčastnilo 63 študentov vysokých škôl z Českej republiky, Slovenska a Poľska so svojimi esejami na tému Lobing 2025.

O Vízii 2025

Súťaž vyhlasuje Penta už tradične s cieľom oceniť originálne myšlienky mladých ľudí na témy z biznisu a verejného života. Do všetkých deviatich ročníkov Vízie 2025 bolo prihlásených už 636 esejí, pričom odmenených bolo 71 z nich. Penta tak počas histórie súťaže rozdelila študentom odmeny v celkovej výške 94 000 eur.

Projekt je jednou z aktivít Nadácie Penta, ktorá od roku 2002 venovala už viac ako 3,5 milióna eur na projekty z oblasti vzdelávania, zdravotníctva, športu, kultúry a vedy.

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube