V mestskej štvrti Bory vznikne komplexné školské zariadenie

Novovznikajúca mestská štvrť Bory sa rozrastie o ďalšiu občiansku vybavenosť. Spoločnosť Penta Real Estate sa dohodla s OZ FELIX Bratislava na prevádzke súkromnej spojenej materskej, základnej a strednej školy v lokalite Bory. Výstavbu zariadenia bude realizovať súkromný investor.

Zriaďovateľom nového školského zariadenia, ktoré v bratislavskej mestskej štvrti Bory vyrastie, bude občianske združenie FELIX Bratislava. Projekt je momentálne v úvodnej fáze, kedy sa pripravuje potrebná projektová dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia a dokumentácia pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladaný začiatok výstavby je naplánovaný v druhej polovici roka 2024. Prví žiaci by mohli školu začať navštevovať v septembri, v školskom roku 2026/2027.

Školské zariadenie bude pripravené ponúknuť vzdelávanie v troch úrovniach – materská škola, základná škola a gymnázium. Materská škola bude kapacitne pripravená pre 80 žiakov, prvý stupeň základnej školy pre 240 žiakov, druhý stupeň základnej školy pre 375 žiakov. Zriaďovateľ je pripravený v rámci zariadenia vybudovať aj súkromné gymnázium s kapacitou pre 300 žiakov.

Projekt počíta aj s vybudovaním interiérových plôch určených pre šport – veľká a malá telocvičňa a k nim prislúchajúce šatne. V exteriéri vzniknú dve multifunkčné ihriská, či ihrisko pre materskú školu prírodného charakteru. Zariadenie bude do prevádzky nabiehať postupne, pričom ako prvé je v školskom roku 2026/2027 naplánované otvorenie základnej školy a príslušných tried prvých ročníkov.

„V Penta Real Estate sme presvedčení, že budovať kvalitnú občiansku vybavenosť je rovnako dôležité, ako budovať špičkový development. Bory sa rozrastajú rýchlym tempom, stáva sa z nich plnohodnotná mestská štvrť a príjemné miesto pre život. Už dnes sa tu nachádza verejná materská škola či nová nemocnica. Som preto nesmierne rád, že Bory dostanú ďalšiu občiansku vybavenosť v podobe moderného a kvalitného školského zariadenia, ktoré bude slúžiť predškolákom, školákom ale aj gymnazistom. Som presvedčený, že aj tento projekt prispeje ku skvalitneniu života obyvateľov v Boroch výrazným spôsobom,“ hovorí Michal Rehák, Business Development riaditeľ v Penta Real Estate Slovensko.

„Tešíme sa, že môžeme priniesť kvalitné vzdelávanie aj do štvrte Bory. Felix je známy svojimi inovatívnymi metódami, ktoré pripravujú žiakov na život v 21. storočí. Práve škola v Boroch prinesie okrem moderného vyučovanie aj moderné priestory, je to pre nás po prvýkrát možnosť postaviť si školu úplne od základov podľa našich potrieb. Veríme, že to všetko ešte viac pomôže tomu, aby sa deti, učitelia aj rodičia cítili vo Felixe dobre, chodili tam s radosťou a okrem vzdelania si odnášali aj zážitky a priateľstvá,“ povedal Peter Halák, zriaďovateľ školy Felix.

O Felixe

Za občianskym združením Felix Bratislava stoja ľudia s bohatými skúsenosťami s prácou s deťmi, a to nielen v škole, ale aj mimo nej. Dlhé roky sa venujú sieťovaniu inovatívnych učiteľov po celom Slovensku. Skúsenosti s prácou s deťmi a inšpirácie od najlepších učiteľov využívajú v každodennej praxi. Od septembra 2013 prevádzkujú Súkromnú základnú školu Felix v Bratislave, kde využívajú moderné pedagogické koncepcie a metódy vyučovania. Aktuálne fungujú v Bratislave už štyri pobočky školy Felix, ďalšie školy Felix sú v Košiciach, v Liptovskom Mikuláši, v Trnave a Žiline. V roku 2021 bolo otvorené Gymnázium Felix v Bratislave a aj Centrum voľného času. Zriaďovateľom škôl v Bratislave je OZ FELIX Bratislava. Školy mimo Bratislavy fungujú na základe franšízových zmlúv.

Viac o novovznikajúcej mestskej štvrti Bory

Zóna Bory je situovaná medzi bratislavskými mestskými časťami Lamač a Devínska Nová Ves. Územie okrem funkcie bývania ponúka občiansku vybavenosť komerčného aj nekomerčného charakteru. Komerčnú časť tvorí nákupné centrum Bory Mall a Bory Retail Zone, ktorá ponúka viacero veľkých obchodných prevádzok rôzneho zamerania. Nekomerčnú časť tvorí Nemocnica Bory, ktorej otvorenie je naplánované koncom marca 2023,  ubytovňa Bory určená pre zdravotnícky personál nemocnice a taktiež aj verejná materská škola, ktorá je už v prevádzke a ktorú Penta Real Estate odovzdala do prenájmu mestskej časti Bratislava - Lamač, za symbolické jedno euro, v lete 2021.

Rezidenčná časť pod názvom Bory Bývanie je rozdelená do viacerých etáp. Bory Prvé Domy sú takmer dokončené, vo výstavbe je posledný bytový dom. Etapa Bory Nový Dvor je rozdelená na dve časti, z ktorých prvá je dokončená a druhá je tesne pred kolaudáciou. Etapa Bory Promenáda disponuje právoplatným kolaudačným rozhodnutím. Vo výstavbe je etapa Bory Na Hrádzi.  Ďalšie tri etapy sú v povoľovacom procese. Projekt v rámci prvých piatich etáp prinesie do lokality takmer 2000 bytov.

Dopravná infraštruktúra v zóne Bory je napojená na neďalekú diaľnicu D2, centrum mesta je vzdialené  necelých 15 minút jazdy autom. Blízkosť diaľnice zároveň zaručuje aj veľmi dobrú dostupnosť do blízkych miest, ako je Viedeň, Brno, Budapešť či Praha. Samozrejmosťou je aj napojenie zóny na existujúcu sieť mestskej hromadnej dopravy. V pláne je aj predĺženie električkovej trate z Dúbravky. Prípravu projektovej dokumentácie pre výstavbu električkovej trate bude na vlastné náklady realizovať spoločnosť Penta Real Estate, ktorá po získaní právoplatného stavebného povolenia odovzdá projekt mestu Bratislava.

O Penta Real Estate

Penta Real Estate je jedna z platforiem stredoeurópskej investičnej skupiny Penta, ktorá bola založená v roku 1994. Realitná divízia Penty má v súčasnosti 26 projektov na Slovensku a v Českej republike, pričom sa zameriava najmä na segment kancelárií, bytov a retailu. Na konci roka 2021 spravovala Penta Real Estate aktíva v hodnote viac ako 1,2 miliardy EUR.

Cieľom spoločnosti je stavať budovy, ktoré prispievajú k urbanistickému rozvoju konkrétnej lokality. Spolupracuje preto s najlepšími odborníkmi v obore, špičkovými architektmi a inžiniermi. Dlhoročné skúsenosti na realitnom trhu v spojení s kreativitou a cieľavedomosťou sú garanciou najvyššej kvality a investičnej hodnoty realitného portfólia spoločnosti Penta Real Estate.

 

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube