Tretí mobilný operátor B Four ponúkne neobmedzené volanie za paušál rádovo niekoľko sto korún

Ak konzorcium B Four, a.s. uspeje vo verejnom výberovom konaní na udelenie licencie k prevádzkovaniu tretieho mobilného operátora na Slovensku, ponúkne svojim zákazníkom neobmedzený počet voľných minút na vnútroštátne volanie v rámci vlastnej siete za cenu rádovo niekoľko sto korún mesačne. V budúcnosti chce tiež ponúknuť digitálnu televíziu v mobile vo formáte DVB-H.

„Neobmedzené volanie je kľúčovou stratégiou nášho vstupu na slovenský mobilný trh.“ Povedal dnes Ing. Miroslav Čuřín, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ českej akciovej spoločnosti Radiokomunikace, ktorá je 50% akcionárom B Four.

Cieľom tejto agresívnej obchodnej politiky je získať 15% podiel na slovenskom trhu. „Na dosiahnutie tohto cieľa počítame s vyčlenením niekoľko sto miliónov EUR na vybudovanie potrebnej infraštruktúry. Konkrétna suma však závisí od množstva faktorov, napríklad od dohôd so súčasnými mobilnými operátormi, či slovenskými Rádiokomunikáciami o zdieľaní ich konštrukcií a zariadení.“

„Obe spoločnosti majú veľmi silné finančné zázemie. Spoločne sme pripravení financovať vybudovanie siete i jej prevádzku.“, uviedol Marek Ondrejka, investičný riaditeľ spoločnosti Penta Investments, a.s., ktorá drží zvyšných 50% akcií v B Four.

„Ako jednu z hlavných výhod našej ponuky je práve sila lokálneho hráča, ktorý dobre pozná potreby klienta. Nie sme súčasťou globálneho holdingu, a považujeme za svoju kľúčovú výhodu že rozhodnutia príjmame v Bratislave, nie v zahraničných centrálach a sústredíme svoje aktivity a ciele naplno na Slovenský trh. Nemyslíme si, že ako tretí operátor je pre slovenský trh v stave vysokej penetrácie vhodný niekto, kto na Slovensko príde len zastoknúť vlajočku dobytého územia.“, dodal Marek Ondrejka.

Významným faktorom úspechu nového mobilného operátora na slovenskom trhu bude zároveň jeho schopnosť vybudovať v čo najkratšom čase sieť, ktorá zabezpečí široké pokrytie obyvateľstva mobilným signálom. Významnú úlohu tu zohrávajú skúsenosti s budovaním infraštruktúry ako aj znalosť lokálnych špecifík. Radiokomuniakce majú v tejto oblasti viac ako štyridsaťročné skúsenosti a Penta pôsobí na lokálnom trhu 12 rokov.

B Four sa vo svojej ponuke zaviazal uviesť tretiu mobilnú sieť do prevádzky najneskôr do 9 mesiacov od udelenia licencie pri pokrytí 20%. To dosiahne pokrytím 8 slovenských krajských miest. Plné pokrytie – teda 95% slovenskej populácie – chce dosiahnuť do 24 mesiacov. Cieľom je vybudovať plnohodnotného mobilného operátora, ktorý bude schopný po technologickej stránke konkurovať súčasnými dvom slovenským mobilným operátorom a súčasne ponúknuť výrazne nižšie ceny za volanie a ďalšie telekomunikačné služby.

Ako jeden zo spôsobov, ktorým chce výrazne znížiť náklady, uviedlo konzorcium priame distribučné kanály. „Pre tretieho mobilného operátora nemá zmysel budovať nákladnú dílerskú sieť. “Chceme maximálne využiť priame predajné kanály cez internet a call centra“ komentoval zámery B Four predseda predstavenstva Radiokomunikace, a.s. Podobne ako v Českej republike tak prinesie vstup tretieho mobilného operátora masívny rozvoj celému direct-marketingovému odvetviu, z ktorého potom bude ťažiť celý slovenský trh.

„Hneď od začiatku sa budeme usilovať o úzku spoluprácu s ostatnými mobilnými operátormi v tých oblastiach, kde to dáva zmysel aj napriek vyhrotenému konkurenčnému boju,“ pokračoval Marek Ondrejka. Medzi tieto oblasti menoval napr. vnútroštátny roaming, t.j. voľný prechod na ktorúkoľvek sieť, ktorá ma v danej lokalite pokrytie. „V našej ponuke však nepožadujeme od Telekomunikačného úradu regulačný zásah v prospech vnútroštátneho roamingu, čo je ďalšia z výhod ponuky. Veríme, že ho získame rokovaniami s existujúcimi operátormi“

Príkladom ďalších atraktívnych služieb môže byť práve DVB-H, t.j. digitálne televízne vysielanie pre mobily. „Radiokomunikace tento systém v súčasnej dobe v Českej republike intenzívne testujú a chcú sa stáť dodávateľom týchto služieb pre všetkých troch mobilných operátorov,“ ilustroval Ing. Miroslav Čuřín efektívnu spoluprácu konkurenčných operátorov v ČR.

České Rádiokomunikace majú rozsiahle skúsenosti s mobilnými telekomunikáciami. Už od roku 1994 technicky zaisťujú prevádzku pagingovej služby Multitone. Podieľali sa tiež na realizácii sieťovej infraštruktúry pre všetkých troch mobilných operátorov v Českej republike (Telefonica O2, T-Mobile, Vodafone) a poskytujú konektivitu mobilným operátorom T-Mobile a Vodafone. ČRa v Českej republike vybudovali a prevádzkujú celkom štyri bezdrátové komunikačné siete pre koncových zákazníkov:

Bluetone Angel – unikátné bezdrôtobé ADSL v pásme 3,5 GHz, dosah až 30 km, bez nutnosti priamej viditeľnosti

Bluetone Premium Sky – voľné nelicencované pásmo 5,4 GHz

Najlacnejšiu profesionálnu WiFi sieť v ČR

Vysokokapacitné fix-wirelessové spoje v pásme 3,5 GHz

Sú tiež významným akcionárom T-Mobile Czech Republic.

Dalšie informácie poskytne:
Pavel Kočiš, Madison PA – mediálny zástupca spoločnosti B Four,a.s.,
tel.: +420 251 091 222, mobil: +420 602 256 539, e-mail: kocis@madisonpa.cz

Tlačový kontakt

Lenka Vargová
PR Specialist

Telefón +421 2 577 88 710
Mobil +421 911 114 157
vargova

Martin Danko
External Relations Manager

Telefón +420 225 101 110
Mobil +420 731 664 771
danko

  Facebook   Instagram   LinkedIn   Youtube